Tracé DuO - Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen
WERK MAKEN VAN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
 
Hoe onderhoud ik mijn leven?
 
Wij zijn gewend om materiële dingen regelmatig een onderhoudsbeurt te geven. 
Neem de auto die gaat regelmatig naar de garage. En dat vinden wij heel gewoon.
Maar hoe zit het met ons eigen onderhoud?
Hoe kun je onderhoud aan jezelf geven / zorg aan jezelf besteden?
Dat zijn wij maar heel beperkt gewend.
 
 
Het is helemaal niet zo gek om jezelf regelmatig de vraag te stellen:
Wie ben ik? Wat wil ik? Waarom overkomt mij dit? Waarom loop ik hier tegen aan? Hoe kan ik mijzelf beter in de hand hebben? Hoe word ik zekerder van mijzelf? Hoe kan ik mijn relatie verdiepen?
 
Ik gun ieder mens driemaal in zijn leven een onderhoudbeurt

In ieder mensenleven doen zich momenten voor waarop levensvragen zich aandienen. Soms hebben deze vragen vooral betrekking op werk en loopbaan en soms juist (ook) op andere levensgebieden.

Levensvragen zijn zeer individuele vragen. Ze geven je het gevoel dat je in actie moet komen. Soms kan dat eenzaamheid oproepen,  onzekerheid of verzet. Je kunt ook ervaren dat je voor een uitdaging staat en dat je antwoorden wilt zoeken.

HET PROCES VAN GEMEENSCHAPSVORMING 

Gedragen besluitvorming  

Om mensen te "verbinden" en te laten samenwerken is het van belang elkaars kwaliteiten te zien en daar waar mogelijk in te zetten. Deze nieuwe vorm van besluitvorming is een instrument om dit proces te starten en te ondersteunen. 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint